(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Koordinačný výbor HP

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako gestor horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia (ďalej len „HP RMŽ a ND“), zriaďuje v súlade s článkom 47 ods. 1 a ďalšími príslušnými článkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a v zmysle delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „delegované nariadenie (EÚ) č. 240/2014“) Koordinačný výbor pre horizontálne princípy rovnosť mužov a žien a nediskriminácia

Koordinačný výbor zabezpečuje spoluprácu zúčastnených ústredných orgánov štátnej správy, riadiacich orgánov, resp. sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom, Centrálneho Koordinačného orgánu v rámci koordinácie HP RMŽ a ND.

Organizácia/partnerMeno a priezviskoÚtvar
Gestorka pre Horizontálny princíp Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia – predsedníčkaDagmar LitterováMPSVR SR
Gestorka pre Horizontálny princíp Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia – podpredsedníčkaMonika Bruňacká KollerováMPSVR SR
Gestor pre Horizontálny princíp Rovnosť mužov a žien a NediskrimináciaKarol HorníkMPSVR SR
Riadiaci orgán Ľudské zdrojeAndrea DrobnáMPSVR SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnostiMária MilkováMV SR ,
Riadiaci orgán pre OP Integrovaná infraštruktúraPavol BžánMDaV SR
Centrálny koordinačný orgánMária TuriničováMIRRI
Gestor pre Horizontálny princíp Udržateľný rozvojDenisa Vasarábová KútyováMIRRI
Riadiaci orgán pre OP Výskum a inovácieDiana PetrásováMŠVVaŠ SR
Riadiaci orgán pre OP Efektívna verejná správaMiroslava DziakováMV SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšinyAndrea BrunnerováÚV SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunityTibor ŠkrabskýÚrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Riadiaci orgán pre OP Kvalita životného prostrediaJana RolínováMŽP SR
Riadiaci orgán pre OP Technická pomocMária ŠušlíkováMIRRI
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný programLýdia BabkováMIRRI
Riadiaci orgán pre OP Program rozvoja vidiekaJarmila TrenčanskáMPaRV SR
Riadiaci orgán pre OP Rybné hospodárstvoVladimír MitrikMPaRV SR
Slovenské národné stredisko pre ľudské právaMarián MesárošSNSĽP
Mimovládne organizácieBranislav MamojkaNárodná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Mimovládne organizácieKálmán PetőczRada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Mimovládne organizácieDagmar HornáRada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Mimovládne organizácieStanislav TrnovecKlub mnohodetných rodín
Mimovládne organizácieKatarína FarkašováAliancia žien Slovenska
Mimovládne organizácieLea RollováSOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien
Mimovládne organizácieMartin MackoIniciatíva Inakosť
Mimovládne organizácieEva KoreňováNadácia otvorenej spoločnosti
Štátna príspevková organizácia zriadená MPSVR SRDaniel GerberyIVPR = Inštitút pre výskum práce a rodiny
Mimovládne organizácieSilvia DončevováInklukoalícia
Mimovládne organizácieMária FumačováZdravé regióny
Mimovládne organizácieSilvia OleníkováEDUMA – Od emócií k poznaniu, n.o.
Mimovládne organizácieDávid KorčkovskýETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Mimovládne organizácieDagmar BlažekováZdruženie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Mimovládne organizácieNina GalanskáNadácia Milana Šimečku
Mimovládne organizácieMariana KováčováCentrum Slniečko,n.o
Organizácia/partnerMeno a priezviskoÚtvar
SORO pre OP Integrovaná infraštruktúraZuzana ČupkováÚrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Ministerstvo financií SR, Orgán audituPaulína HarišováMF SR
Úrad pre verejne obstarávanieTomáš SlávikÚrad pre verejné obstarávanie
SORO pre OP Ľudské zdrojeJana LapínováMŠVVaŠ SR
Trnavský samosprávny krajMonika RakovskáZdruženie miest a obcí Slovenska
Trenčianský samosprávny krajMichaela BierovskáZdruženie miest a obcí Slovenska