(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Ľahko čitateľný jazyk

Ľahko čitateľný jazyk je forma “primeranej úpravy“, ktorá prináleží ľuďom so zrdavotným postihnutím v zmysle Antidiskriminačného zákona, ako aj Dohovoru o právach ľudí s zdravotným postihnutím.

Ľahko čitateľný jazyk (easy-to-read) je jazyk prispôsobený pre osoby s mentálnym postihnutím alebo poruchami vývoja intelektu, poruchami autistického spektra. Rovnako je dôležitý aj pre cudzincov, ktorí neovládajú dobre jazyk krajiny, ľudí s poruchami čítania (dyslexia, dysgrafia a pod.), rečovými poruchami, ale aj pre ľudí s nízkym vzdelaním, starších alebo malé deti..

Prečo je ľahko čitateľný jazyk dôležitý?

Ľudia so zdravotným postihnutím majú rovnaké práva ako ľudia bez postihnutia. Rozdiel je iba v ich napĺňaní, pri ktorom potrebujú podmienky prispôsobené tomu ktorému postihnutiu. Pre ľudí s mentálnym postihnutím majú informácie mimoriadny význam.
Osoby s mentálnym postihnutím majú právo na informácie, ktoré sú ľahko čitateľné a ľahko zrozumiteľné.

Zrozumiteľné informácie sú také, ktoré môžeme ľahko čítať a rozumieme, o čom sú. Aby boli informácie zrozumiteľné, je dôležité postupovať podľa istých pravidiel.

Ľahko-čitateľný text je charakterizovaný používaním:

Odporúčania pre tvorbu ľahko-čitateľného textu

Píšte jednoducho

Pozor na čísla

Veľký a jasný typ písma

Prevzdušnite svoj text

Uľahčite orientáciu v texte

Pozadie textu je dôležité

Európske pravidlá tvorby ľahko čitateľných a ľahko zrozumiteľných informácií

Komu sú tieto pravidlá určené?

Každému, kto chce, aby boli jeho informácie ľahko čitateľné a ľahko zrozumiteľné.
Tieto pravidlá vznikli preto, aby boli informácie pre ľudí s mentálnym postihnutím ľahko zrozumiteľné.
Tieto pravidlá môžu byť užitočné aj pre iných ľudí, ktorí potrebujú ľahko zrozumiteľné informácie.

Zrozumiteľné informácie sú také, ktoré môžeme ľahko čítať a rozumieme, o čom sú.

Aby boli informácie zrozumiteľné, je dôležité postupovať podľa istých pravidiel.

Viac sa dozviete na týchto stránkach: