(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou

Cestovanie lietadlom

Ako osoba so zníženou pohyblivosťou by ste mali mať rovnakú možnosť cestovať lietadlom ako iní cestujúci.

Zároveň máte nárok na bezplatnú pomoc pri nástupe a výstupe z lietadla, počas letu a na letisku pred odletom a po prílete.

V záujme hladkého poskytnutia pomoci kontaktujte leteckú spoločnosť, predajcu lístkov alebo cestovnú agentúru najneskôr 48 hodín pred odletom a informujte ich o tom, o aký druh pomoci žiadate. Poradia vám aj v otázkach prepravy invalidného vozíka alebo iného mobilného zariadenia, prípadne ich batérií, ak sú ich súčasťou.

Znížená pohyblivosť nemôže byť dôvodom na odmietnutie nástupu do lietadla okrem prípadu, keď to rozmery lietadla alebo bezpečnostné dôvody neumožňujú.

Letecké spoločnosti nie sú povinné počas letu poskytovať pomoc pri prijímaní potravy alebo liekov. V prípade, že potrebujete takýto druh pomoci, napríklad počas dlhých letov, môže letecká spoločnosť požadovať prítomnosť ďalšej osoby.

V prípade výskytu problémov s poskytnutím pomoci počas vašej cesty informujte orgány letiska alebo príslušnú leteckú spoločnosť.

Cestovanie vlakom

Ako osoba so zníženou pohyblivosťou by ste mali mať rovnakú možnosť cestovať vlakom ako iní cestujúci. Železničná spoločnosť by vám mala bez problémov poskytnúť informácie o dostupnosti vlakov.

Takisto máte nárok na bezplatnú pomoc pri nástupe, výstupe alebo prestupe z vlaku, ako aj počas cesty a na stanici pred odchodom a po príchode.

V záujme hladkého poskytnutia pomoci kontaktujte železničnú spoločnosť, predajcu lístkov alebo cestovnú agentúru najneskôr 48 hodín pred cestou a informujte ich o tom, o aký druh pomoci žiadate.

Znížená pohyblivosť nemôže byť dôvodom na odmietnutie nástupu do vlaku, okrem prípadu, keď je výslovne nevyhnutné dodržať pravidlá prístupu železničnej spoločnosti.

V prípade výskytu problémov s poskytnutím pomoci počas vašej cesty informujte orgány železničnej stanice alebo príslušnú železničnú spoločnosť.

Cestovanie autobusom alebo autokarom

Ako osoba so zníženou pohyblivosťou by ste mali mať rovnakú možnosť cestovať autobusom a autokarom ako iní cestujúci.

Znížená pohyblivosť nemôže byť dôvodom na odmietnutie predaja lístka, rezervácie miesta alebo nástupu do vozidla – okrem prípadu, keď je výslovne nevyhnutné dodržať právne predpisy ochrany zdravia a bezpečnosti alebo ak infraštruktúra neumožňuje garantovať bezpečnú dopravu.

V prípade diaľkových liniek (viac ako 250 km):

dopravca musí umožniť, aby s vami bezplatne cestovala ďalšia osoba podľa vášho výberu – ak jej prítomnosť vyrieši problémy s bezpečnosťou alebo ochranou, kvôli ktorým by ste inak nemohli cestovať,

máte nárok na pomoc na určených autobusových staniciach a pri nástupe a výstupe z autobusu alebo autokaru.

Táto pomoc je bezplatná, avšak v záujme jej hladkého poskytnutia musíte kontaktovať autobusovú spoločnosť, predajcu lístkov alebo cestovnú agentúru najneskôr 36 hodín vopred a informovať ich o tom, o aký druh pomoci žiadate.

Dopravca alebo správca autobusovej stanice vás môže vyzvať, aby ste sa dostavili na určené miesto hodinu pred plánovaným odchodom.

V prípade výskytu problémov s poskytnutím pomoci počas vašej cesty informujte orgány autobusovej stanice alebo príslušnú autobusovú spoločnosť.

Cestovanie loďou

Ako osoba so zníženou pohyblivosťou by ste mali mať rovnakú možnosť cestovať loďou ako iní cestujúci.

Máte takisto nárok na bezplatnú pomoc pri nástupe, výstupe alebo prestupe z lode, počas cesty, ako aj v prístave.

V záujme hladkého poskytnutia pomoci kontaktujte dopravcu, predajcu lístkov alebo cestovnú agentúru najneskôr 48 hodín pred cestou a informujte ich o tom, o aký druh pomoci žiadate.

Aj v prípade, že tak neurobíte, sú dopravca a obsluha prístavu povinní urobiť všetko pre to, aby vám pomohli pri nástupe a výstupe z lode a počas samotnej cesty.
Pri rezervácii lístka uveďte akékoľvek osobitné potreby týkajúce sa ubytovania, miesta na sedenie, poskytnutia pomoci alebo lekárskeho vybavenia.
Dopravca vás môže požiadať, aby vás počas cesty sprevádzala ďalšia osoba, ak je to nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov alebo ak si to vyžaduje konštrukcia lode alebo infraštruktúra prístavu. Takáto osoba má nárok s vami cestovať zadarmo.

V prípade výskytu problémov s poskytnutím pomoci počas vašej cesty informujte orgány prístavu alebo príslušného dopravcu.