(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Kontakty

Kontakty

Spoločný kontakt na gestora : ghp@employment.gov.sk

Výkonným orgánom úloh Gestora oboch horizontálnych princípov Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia je Odbor horizontálnych princípov (ďalej aj „HP“) zriadený pod Štátneho tajomníka I.

Za koordináciu HP nediskriminácia a rovnosť mužov a žien sú zodpovední nasledujúci pracovníci a pracovníčky:

Upraviť
Riaditeľka odboru
Litterová Dagmar, Mgr., 02/2045 8146 dagmar.litterova@employment.gov.sk
Upraviť
Oddelenie Implementácie HP
Činčár Lukáš, Ing. 02/2045 8125 lukas.cincar@employment.gov.sk
Celnarová Magdaléna, PhDr. 02/2045 8129 magdalena.celnarova@employment.gov.sk
Horník Karol, Mgr. 02/2045 8109 karol.hornik@employment.gov.sk
Kucbelová Kristína, Mgr. 02/2045 8113 kristina.kucbelova@employment.gov.sk
Novomestská Iveta, Ing. – vedúca oddelenia 02/2045 8126 iveta.novomestska@employment.gov.sk
Sninčáková Marianna, PhDr. 02/2045 8102 marianna.snincakova@employment.gov.sk
Rakús Filip, Mgr. 02/2045 8120 filip.rakus@employment.gov.sk
Upraviť
Oddelenie metodiky HP
Bango Ladislav, Mgr. 02/2045 8126 ladislav.bango@employment.gov.sk
Bruňacká Kollerová Monika, Mgr. – vedúca oddelenia 02/2045 8124 monika.kollerova@employment.gov.sk
Kubincová Nikola, Mgr. 02/2045 8540 nikola.kubincova@employment.gov.sk
Oddelenie projektov
Demeter Zdenka, Mgr., vedúci oddelenia 02/2045 8099 zdenka.demeter@employment.gov.sk
Tökölyová Monika, Mgr. 02/2045 8997 monika.tokolyova@employment.gov.sk