(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Kontakty

Spoločný kontakt na gestora : ghp@employment.gov.sk

Výkonným orgánom úloh Gestora oboch horizontálnych princípov Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia je Odbor horizontálnych princípov (ďalej aj „HP“) zriadený pod Štátneho tajomníka I.

Za koordináciu HP nediskriminácia a rovnosť mužov a žien sú zodpovední nasledujúci pracovníci a pracovníčky:
Riaditeľka odboru
Litterová Dagmar, Mgr., 02/2045 8146dagmar.litterova@employment.gov.sk
Oddelenie Implementácie HP
Činčár Lukáš, Ing.02/2045 8125lukas.cincar@employment.gov.sk
Celnarová Magdaléna, PhDr. - zastupujúca vedúca oddelenia02/2045 8129magdalena.celnarova@employment.gov.sk
Horník Karol, Mgr.02/2045 8109karol.hornik@employment.gov.sk
Kucbelová Kristína, Mgr.02/2045 8113kristina.kucbelova@employment.gov.sk
Sninčáková Marianna, PhDr.02/2045 8102marianna.snincakova@employment.gov.sk
Rakús Filip, Mgr.02/2045 8120filip.rakus@employment.gov.sk
Oddelenie metodiky HP
Bango Ladislav, Mgr.02/2045 8126ladislav.bango@employment.gov.sk
Bruňacká Kollerová Monika, Mgr. - vedúca oddelenia02/2045 8124monika.kollerova@employment.gov.sk
Kubincová Nikola, Mgr.02/2045 8540nikola.kubincova@employment.gov.sk
Oddelenie projektov
Demeter Zdenka, Mgr., vedúca oddelenia 02/2045 8099zdenka.demeter@employment.gov.sk
Tökölyová Monika, Mgr.02/2045 8997monika.tokolyova@employment.gov.sk
Vígh Vavreková Lenka, PhDr., PhD.02/2045 8996lenka.vighvavrekova@employment.gov.sk