(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Kontakty

Spoločný kontakt na gestora : ghp@employment.gov.sk

Výkonným orgánom úloh Gestora oboch horizontálnych princípov Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia je Odbor horizontálnych princípov (ďalej aj „HP“) zriadený pod Sekciou rodinnej politiky.

Za koordináciu HP nediskriminácia a rovnosť mužov a žien sú zodpovední nasledujúci pracovníci a pracovníčky:
Riaditeľka odboru
Litterová Dagmar, Mgr., 02/2045 8146dagmar.litterova@employment.gov.sk
Oddelenie Implementácie HP
Činčár Lukáš, Ing.02/2045 8125lukas.cincar@employment.gov.sk
Celnarová Magdaléna, PhDr.02/2045 8129magdalena.celnarova@employment.gov.sk
Horník Karol, Mgr.02/2045 8109karol.hornik@employment.gov.sk
Kucbelová Kristína, Mgr.02/2045 8113kristina.kucbelova@employment.gov.sk
Novomestská Iveta, Ing. - vedúca oddelenia02/2045 8126iveta.novomestska@employment.gov.sk
Rakús Filip, Mgr.02/2045 8120filip.rakus@employment.gov.sk
Oddelenie metodiky HP
Bango Ladislav, Mgr.02/2045 8109ladislav.bango@employment.gov.sk
Bruňacká Kollerová Monika, Mgr. - vedúca oddelenia02/2045 8124monika.kollerova@employment.gov.sk
Kubincová Nikola, Mgr.02/2045 8996nikola.kubincova@employment.gov.sk
Trnovec Martin, JUDr.02/2045 8107martin.trnovec@employment.gov.sk